Privacyverklaring en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat we daar mee doen, hoe we deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.

Door middel van deze privacyverklaring hopen we u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag binnen 2 weken beantwoorden.

Ladiesrun Goes

Ladiesrun Goes is een evenement dat organiseert wordt door Omnium en Atletiekvereniging AV ’56 in Goes.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Ladiesrun Goes verzamelt van haar inschrijvers uitsluitend gewone persoonsgegevens en geen bijzondere persoonsgegevens.

Deze gegevens worden bewaard in een online database en een excel file die beveiligd is met een gebruikersnaam en wachtwoord. De gegevens waarover wij beschikken zijn:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer (i.v.m. inschrijving)

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Ladiesrun Goes bewaart deze gegevens in de database tot vlak na het evenement. Daarna worden alleen de naam en het email adres bewaart in een excel file om de deelnemers er het volgende jaar op te attenderen dat er een nieuw evenement komt. Op verzoek van de deelnemer kunnen deze gegevens worden verwijderd. Verder worden zolang het evenement bestaat, de volgende gegevens opgenomen in de uitslagenlijsten, vermeld op de website:

 • Naam
 • Woonplaats
 • Tijd

Bescherming van uw gegevens

Zoals hierboven omschreven worden de betreffende gegevens van de deelnemer digitaal bewaard in een online database. De administrateur van de website beschikt over een eigen gebruikersnaam en wachtwoord, welke wordt verwijderd zodra deze gebruiker op grond van wijziging of beëindiging van zijn functie niet langer toegang hoeft te hebben tot deze gegevens.

Gegevens delen met derden

Ladiesrun Goes speelt nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende leden persoonsgegevens door aan externe (commerciële) partijen behalve ten behoeve van de uitslagverwerking van het evenement. Dit betreft alleen naam en woonplaats. Onze partner voor uitslagverwerking verwijderd de gegevens nadat het evenement heeft plaatsgevonden.

Website

De website van de Ladiesrun Goes slaat in een online database de gegevens op van de deelnemer. De naam en de woonplaats van de deelnemer is af te lezen na succesvolle inschrijving. Nadat het evenement heeft plaats gehad, worden de inschrijfgegevens verwijderd van de website. De Naam en woonplaats zijn dan alleen via de uitslag te zien.

Cookies

Deze website zelf maakt geen gebruik van Cookies. Wel maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics (statistiekenprogramma). Google Analytics plaatst daarvoor een cookie op uw computer, aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. De verkregen gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Op deze wijze krijgen wij inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we waar nodig aanpassingen doorvoeren.

Google kan deze gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Statistieken

Deze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:

 • Bezoekersaantallen
 • Land van herkomst
 • Hostingprovider (bijvoorbeeld Zeelandnet)
 • Bezochte pagina’s van onze website
 • Tijdstip van het bezoek

Webformulieren

Het door u ingevulde formulier komt bij ons als e-mail binnen. Nadat wij uw vraag of inschrijving hebben beantwoord wordt deze e-mail door ons verwijderd. Op onze website plaatsen wij de uitslagen, video’s en foto’s van ons evenement. In deze uitslagen worden de namen en woonplaats van de deelnemers getoond. Tevens worden er tijdens het evenement foto’s en video’s gemaakt, welke worden getoond op onze website. M.i.v. 25 mei 2018 wordt bij de inschrijving gevraagd of u akkoord gaat met de plaatsing van foto’s waarop u zichtbaar bent op onze website. Indien u heeft aangegeven dat u hier niet mee akkoord gaat zullen wij hier zoveel mogelijk rekening mee houden.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ladiesrungoes.nl Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken in behandeling nemen.

Bij grote groepen mensen (atleten/toeschouwers) is het soms moeilijk om dit te controleren. Mocht u zien dat wij ondanks uw bezwaar toch een afbeelding of video hebben geplaatst waarop u herkenbaar bent dan kunt u dit aangeven via info@ladiesrungoes.nl. Wij zullen de desbetreffende foto dan zo snel mogelijk verwijderen.

Mocht u uw naam verwijderd willen hebben van een uitslagen- of ranglijst, dan kunt u dit aangeven via info@ladiesrungoes.nl.

Uitslagen, video’s en foto’s

Indien u gebruik maakt van het contactformulier of inschrijfformulier op deze website beschikken wij over de persoonsgegevens die u op dit formulier invult. Uiteraard zijn deze gegevens na verzending wel bij ons bekend, maar wij benadrukken dat we deze gegevens nooit delen met andere partijen en dat we ze zelf ook niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals het ongevraagd versturen van e-mailings of andere reclameboodschappen.

Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat de website geen IP-adressen opslaat en u op deze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.